Mondzorg Dordrecht

Praktijk voor algemene & bijzondere tandheelkunde

Tarieven

 

U ontvangt uw rekening van Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.

Vergoeding van uw zorgverzekeraar

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Regel het online!

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

  • Status van uw betaling controleren
    Ga naar infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul het betalingskenmerk (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.
  • Betalingsregeling treffen

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.

  • Veelgestelde vragen bekijken

Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.

Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

  • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
  • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
  • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
  • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
  • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

 

I Consultatie en diagnostiek
II Maken en/of beoordelen foto’s
III Preventieve mondzorg
IV Verdoving
V Verdoving door middel van een roesje
VI Vullingen
VII Wortelkanaalbehandelingen
VIII Kronen en bruggen
IX Kaakgewrichtsbehandelingen
X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)
XI Kunstgebitten
XII Tandvleesbehandelingen
XIII Implantaten
XIV Uurtarieven bijzondere tandheelkunde en Wlz
XV Abonnementen

 

I Consultatie en diagnostiek (C)    
a. Diagnostisch onderzoek    
C11 Periodieke controle € 22.16
C13 Probleemgericht consult € 22.16
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen    
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 22.16
C28  Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 104.95
C29 *  Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 29.15
C65  Planmatig beslijpen van alle voortanden, per bovenof onderkaak € 58.31
c. Toeslagen en diversen    
     
II Maken en/of beoordelen foto’s (X)    
X10 Kleine röntgenfoto € 16,33
X21 Kaakoverzichtsfoto € 69.97
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 69.97
 X11  beoordelen kleine rontgenfoto €12.24 
 X23  beoordelen kaakoverzichtsfoto €25.66 
     
III Preventieve mondzorg (M)    
M01  Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 13.07
M02  Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 13.07
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 13.07
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement € 26.24
M32**  Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 17.49
M40 Fluoridebehandeling € 14.58
 M30  Behandeling van gevoelige tandhalzen en toedienen van medicament €5.83 
IV Verdoving (A)    
A15 Oppervlakte verdoving € 7,58
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 14,58
     
VI Vullingen (V)    
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 24.49
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 39.07
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 50.73
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 71.13
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 36.15
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 50.73
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 62.39
V84  Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 82.80
V91 Eénvlaksvulling composiet € 46.65
V92 Tweevlaksvulling composiet € 61.22
V93  Drievlaksvulling composiet € 72.88
V94 Meervlaksvulling composiet € 93.29
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 69.97
     
     
V40 Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,83
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,66
V70 * Parapulpaire stift € 11,66
V80 * Wortelkanaalstift € 20,41
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,75
VII Wortelkanaalbehandelingen (E)    
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning    
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 22.16
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 40,82
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 32.07
b. Wortelkanaalbehandeling    
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit    
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 46.65
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd    
E04  Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 47.90
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 104.95
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 151.60
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 198.24
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 244.89
E85 Elektronische lengtebepaling € 14,58
E19  Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 17,49
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 46.65
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen    
E51 Verwijderen van kroon of brug € 34,98
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 29.15
E53 Verwijderen van wortelstift € 40,82
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 29.15
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 29.15
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 40,82
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 29.15
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt    
E61  Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 81.63
E62  Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 52.48
E63 *  Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch material € 43.73
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 46.65
E66  wortelkanaalbehandeling van melkelement             € 46.65
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 58.31
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 29.15
     
 E90  inwendig bleken eerste zitting €46.65 
 E95 inwendig bleken elke volgende zitting € 17.49 
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 72.88
     
Behandeling trauma-element    
E40 Directe pulpa-overkapping € 29.15
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11,66
E43 *  Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 23.32
E44  Verwijderen spalk € 5,83
Aanbrengen rubberdam    
E45 Aanbrengen rubberdam € 11,66
Microchirurgischewortelkanaalbehandel    
     
Gebruiksklaar maken praktijkruimte    
E87  Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 58,31
VIII Kronen en bruggen (R)    
a. Inlays en kronen    
R08 * Eenvlaks composiet inlay € 69.97
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 134.11
R10 * Drievlaks composiet inlay € 174.92
R11 * Eenvlaksinlay € 104.91
R12 * Tweevlaksinlay € 163.26
R13 * Drievlaksinlay € 233.23
R14  Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 29.15
R24 * Kroon € 265.55
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd € 68,77
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 52.48
R31 Opbouw plastisch materiaal € 58.31
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 58.31
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 116.61
R34  kroon op implantaat            €233.23
R40 * Eerste brugtussendeel € 174.92
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 87.46
     
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 145.77
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 29.15
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 29.15
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 116.61
R61 * Plakbrug met preparatie € 174.92
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 40,82
R66  Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 23.32
c. Restauraties diversen    
R70  Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 64.14
R71 *  Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 64.14
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 34,89
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 22,92
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 23.32
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 58.31
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 29.15
R77  Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 29.15
d. Schildje van keramiek of kunststof    
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 69.97
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 116.61
e. Temporaire voorzieningen    
R80 * Temporaire, eerste voorziening € 29.15
R85 * Temporaire, volgende voorziening € 11.66
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G)    
a. Kaakgewrichtsklachten    
     
a. Onderdeel A    
H11 Trekken tand of kies € 43.73
H16  Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 32,65
H21 Kosten hechtmateriaal € 6.06
H26 Hechten weke delen € 64.14
H50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 57,31
H55  Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 17,49
b. Onderdeel B    
H90  Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 69.97
H35  Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 69.97
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 52.48
H41  Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 34,98
Wortelpuntoperatie per tandwortel    
H42  Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 69.97
H43  Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 93.29
H44  Primaire antrumsluiting € 64.14
H59  Behandeling kaakbreuk, per kaak € 81.63
Cyste-operatie    
H60 Marsupialisatie  € 81.63
H65 Primaire sluiting € 157.43
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen    
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 80,24
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 154,74
H80  Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 108,89
H85  Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 183,40
XI Kunstgebitten (P)    
P60  Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 34,98
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit  € 29.15
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 58,31
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 87.46
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 174.92
P16  Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 64.14
P18  Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 17,49
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 239.06
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 326.52
P31 * Wortelkap met stift € 145.77
P32  Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 87.46
P33  Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 58.31
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 14,58
P45 * Noodkunstgebit € 116.61
a. Volledig kunstgebit    
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 174.92
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 233.23
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 379.00
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit    
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 29.15
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 64.14
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 34,98
P27 Reoccluderen € 58.31
P28 Naregistratie en remounten € 58,31
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 64.14
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 87.46
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 29.15
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 29.15
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 34,98
Overige    
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 46.65
P06  Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 37,65             €40.82
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 40,82
P02 *  Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 87.46
P03 *  Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder € 58.31
P04 *  Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 87.46
P70 *  Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 163.25
P07 *  Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 17,49
P08 *  Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 46.65
P56  Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak € 40,82
P51 *  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 40,82
P52 *  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 87.46
P53 *  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 58,31
P54 *  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 87.46
P57 *  Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 17,49
P58 *  Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 46.65
P78 *  Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 46.65
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak € 46.65
XII Tandvleesbehandelingen (T)    
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen    
T11  Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 154.51
T12  Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 169.09
T21  Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 31.49
T22  Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 23.32
T31  Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 90.38
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 104.95
T33  Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 46.65
     
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus € 154.51
T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus €169.09
Parodontale chirurgie    
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 189.50
T71 lapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 291.54
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) € 349.84
T73 Directe postoperatieve zorg, kort € 58.31
T74 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 156.85
T75  Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 151.60
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 72.88
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)    
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a    
T80 Tandvleestransplantaat € 125.36
T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 102.04
T82 Tandvleescorrectie, per element € 55.39
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 145.77
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)    
T84 *  Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 349.84
T85 *  Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 116.61
T86  Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal  € 189.50
Parodontale kroonverlengingsprocedure    
T87 Kroonverlenging per element € 189.50
T88 Kroonverlenging per sextant € 349.84
Directe postoperatieve zorg    
T89 Directe postoperatieve zorg, kort  € 58.31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 156.85
Diversen    
T91 Pocketregistratie € 34,98
T92 Parodontiumregistratie € 69.97
T93**  Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40,82
T94 Behandeling tandvleesabces € 78.71
T57 * Toepassing lokaal medicament € 62.97
T95 * (Draad)Spalk  € 23.32
T96  Uitgebreide Voedingsanalyse € 58.31
XIII Implantaten (J)    
J97 Overheadkosten implantaten € 176.13
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 99.68
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning    
J01 initieel onderzoek inplantologie

€ 64.67

J02 * Verlengd onderzoek implantologie € 99.49
J03 * Proefopstelling € 134.31
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 44,77
b. I Pre-implantologische chirurgie    
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 19,90
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 238.77
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 149.23
J11  Prepareren donorplaats  € 134.31
J12 *  Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 144.26
J13 *  Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 69.64
J07  Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik  Kostprijs
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen    
     
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 84.57
     
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 129.34
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 59.69
J19 Toeslag esthetische zone € 64.67
c. Implantologische chirurgie    
J20  Plaatsen eerste implantaat, per kaak  € 227.33
     
     
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)  € 74.62
     
     
J26  Moeizaam verwijderen implantaat € 164.16
J27 Vervangen implantaat € 227.33
d. Diversen    
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 104.46
     
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 114.41
J33 Kosten implantaat € 319.50
e. Mesostructuur    
     
J41 * Elke volgende magneet, drukknop € 34,82
J42 * Staaf tussen twee implantaten € 203.95
J43 *  Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 64.67
J44 *  Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 24,87
J45  plaatsen eerst drukknop            €119.39
J50 * Boven- en onder klikgebit € 512.37
J51 * Onder-klikgebit € 333.29
J52 * Boven-klikgebit € 333.29
J53 * Omvorming klikgebit € 99.49
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 129.34
J55 *  Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 149.23
J56 *  Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 174.10
J57  Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 84.57
J58  Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 109.44
J59  Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 134.31
g. Nazorg implantologie    
     
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie
 
J70 *  Opvullen zonder staafdemontage € 139.28
J71 *  Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 174.10
J72 *  Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 198.98
J73 *  Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 223.85
J74 *  Reparatie zonder staafdemontage € 54.72
J75 *  Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 104.46
J76 *  Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 129.34
J77 *  Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 154.21
i. Ketenzorg implantologie    
J80  Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 506.40
XIV Uurtarieven (U)    
     
 
h. Prothetische nazorg     

Contact gegevens

Mondzorg Dordrecht
Vrieseweg 76
3311 NX Dordrecht
078 - 614 39 88

Voor pijnklachten of spoedgevallen buiten werktijden kunt u contact opnemen met Dental365 Spoed Tandarts Dordrecht
078 200 5000

Openingstijden

Maandag
08:00 - 18:00
Dinsdag

08:00 - 18:30
Woensdag

08:00 - 17:00
Donderdag

08:00 - 17:30
Vrijdag
08:00 - 17:00
Zaterdag

09:00 - 18:00