Klachtafhandeling Mondzorg Dordrecht

Alle medewerkers en behandelaars van Mondzorg Dordrecht doen hun uiterste best u naar volle tevredenheid te behandelen. Desondanks kan het voorkomen dat u toch niet tevreden bent. Wij stellen het zeer op prijs als u uw praktijk op de hoogte stelt van eventuele klachten over de behandeling of over de manier waarop u benaderd bent. U kunt in dit geval gebruikmaken van een contactformulier. Alleen dan kan samen met u naar een oplossing gezocht worden. Mondzorg Dordrecht streeft er naar iedere klacht naar ieders tevredenheid op te lossen. Uitgangspunt hierbij is dat de klacht gegrond en redelijk is. Als u niet tevreden bent over de wijze u bent behandeld, dan heeft Mondzorg Dordrecht een heldere klachtenprocedure, waarmee voldaan wordt aan de huidige wet- en regelgeving.

Praat met uw behandelaar

Mocht u een klacht hebben, dan adviseren wij u om hierover in gesprek te gaan met betrokkene(n) van uw praktijk of met de praktijkmanager. Vaak lost dit al veel op. U kunt aangeven waar u niet tevreden over bent. Voor de betrokkene(n) is het belangrijk te weten dat u niet tevreden bent en de betrokkene(n) krijgt zo de gelegenheid om het probleem samen met u op te lossen.