CEREC kronen

Bent u het zat om twee weken op uw kroon te wachten? CEREC biedt de ultieme oplossing. Gebruikmakend van de meest innovatieve technologieën is het mogelijk om binnen slechts één dag uw kroon, afgestemd op de kleur van uw gebit, aan u te leveren.

Wat is CEREC?

CEREC is een innovatieve restauratiemethode waarbij we met behulp van computertechniek kronen en bruggen vervaardigen. Hiermee zijn we in staat om uw kroon binnen één bezoek te maken. Deze kronen worden ook wel CEREC kronen genoemd. Met CEREC kronen kunnen we meerdere verkleurde, afgebroken of ontbrekende tanden vervangen.

Schrijf nu in voor een stralende glimlach

Schrijf nu in voor een stralende glimlach

Mondzorg Dordrecht CEREC Kronen
De voordelen van CEREC

Het plaatsen van een kroon is voor velen een grote drempel. U moet namelijk meerdere keren terugkomen bij de tandarts voordat de behandeling helemaal afgerond is. Het liefst wilt u het gehele proces zo snel mogelijk achter de rug hebben. De CEREC-technologie maakt dit mogelijk. Dankzij het computersysteem CEREC kunnen we uw kroon binnen één en hetzelfde bezoek maken. De CEREC kroon en brug sluit altijd perfect aan op de kleur van uw tanden. Ook is het maken van een afdruk, oftewel “happen”, niet meer nodig. Dankzij CEREC kronen bent u minder tijd kwijt aan het bezoeken van de tandarts.

Tandrestauraties dankzij CEREC

De CEREC-technologie is niet alleen geschikt voor het realiseren van kronen en bruggen. Dankzij dit computergestuurde proces zijn we ook in staat om andere tandvervangingen van keramiek te vervaardigen. Denk hierbij aan facings, inlays en onlays. Ook bij deze restauraties is het normaal gesproken nodig om gebitsafdrukken te laten maken en meerdere keren langs te komen bij de tandarts. Dankzij het CEREC-systeem kunnen we de tandrestauraties binnen één bezoek maken én plaatsen.

Hoe werkt CEREC?

Een CEREC kroon plaatsen verloopt anders dan het plaatsen van een reguliere kroon. Hieronder hebben we de stappen beschreven:

  1. Het prepareren van de tand of kies: de tandarts prepareert de beschadigde tand of kies in de gewenste vorm. Wanneer er een tand of kies ontbreekt, prepareert de tandarts de tanden of kiezen aan beide zijden van de lege ruimte.
  2. Scan van het gebit: met behulp van het CEREC-systeem maakt de tandarts een 3D-scan van het gebit: Het maken van gipsafdrukken is hierdoor niet meer nodig.
  3. Vorm en kleur bepalen: de scan wordt ingeladen op de computer. Zo ziet de tandarts precies waar de kroon of brug moet komen. De tandarts laat u het ontwerp zien en bespreekt de gewenste kleur en vorm met u. Ook kan hij het te verwachten resultaat tonen.
  4. CEREC kroon maken: de tandarts plaatst het materiaal voor de kroon, brug, onlay of facings in het freesapparaat. Dit apparaat slijpt het materiaal binnen 30 minuten in de juiste vorm. Dit betekent dat de CEREC kroon in de meeste gevallen nog op dezelfde dag geplaatst kan worden.
  5. Het plaatsen van de kroon: nadat het freesapparaat de kroon of brug in de juiste vorm heeft geslepen, plaatst de tandarts deze in uw mond. De kroon of brug wordt over de geprepareerde tanden of kiezen geplaatst.
Een kroon gemaakt met het CAD/CAM-systeem

We vervaardigen CEREC kronen met behulp van een CAD/CAM-systeem. Dit staat voor Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing. Dit houdt in dat uw kroon of brug ontworpen en gemaakt wordt met de computer. Hiermee kunnen we de CEREC kroon speciaal voor u op maat maken.

Kosten CEREC kroon

De kosten van een CEREC kroon zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het aantal tanden of kiezen dat we moeten vervangen en de conditie van uw gebit. Ook de kosten van de keramiek wegen mee in de berekening. De tarieven voor kronen en bruggen zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bekijk voor een indicatie van de kosten onze tarievenpagina. Voorafgaand aan de behandeling ontvangt u een kostenbegroting, waarin alle kosten duidelijk vermeld staan.